@article{Jakubowska:2013,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Alkohol w¶ród gimnazjalistów w kontek¶cie profilaktyki szkolnej",
  journal = "Nowa Szkoła",
  number  = "nr 8",
  pages   = "37--47",
  year    = "2013",
}