@article{Jakubowska:2018,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Profilaktyka substancji psychoaktywnych",
  journal = "Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich",
  number  = "nr 9",
  pages   = "21--23",
  year    = "2018",
}