@article{Jakubowska:2016,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Uczniowie o działaniach profilaktycznych szkoły",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  volume  = "rok LVI",
  number  = "nr 1",
  pages   = "48--52",
  year    = "2016",
}