@article{Jakubowska:2013,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  volume  = "rok LIII",
  number  = "nr 3",
  pages   = "48--52",
  year    = "2013",
}