@article{Jakubowska:2010,
  author  = "I. Jakubowska",
  title   = "Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  volume  = "rok L",
  number  = "nr 6",
  pages   = "48--52",
  year    = "2010",
}