@article{Zawodniak:2018,
  author  = "J. Zawodniak and M. Kruk",
  title   = "Wpływ świata wirtualnego 'second life' na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej.",
  journal = "Neofilolog",
  number  = "nr 50",
  pages   = "65--85",
  year    = "2018",
}