@article{Adaszyńska:2018,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Wolne licencje w otwartej nauce - licencje Creative Commons w komunikacji naukowej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 10",
  pages   = "33--36",
  year    = "2018",
}