@article{Kurek:2018,
  author  = "L. Kurek",
  title   = "Matka i dziecko w warunkach penitencjarnych: asocjacja czy prizonizacja",
  journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy",
  volume  = "28 (3)",
  pages   = "213--220",
  year    = "2018",
}