@article{Górny:2018,
  author  = "K. Górny",
  title   = "Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej",
  journal = "Problemy Transportu i Logistyki",
  number  = "nr 2",
  pages   = "19--26",
  year    = "2018",
}