@article{Powroźnik:2018,
  author  = "P. Powroźnik and D. Kuśmierek",
  title   = "Praktyczny aspekt określenia zasięgu pomiędzy bezprzewodowymi urządzeniami w systemach zarządzania budynkiem",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  volume  = "R. 94",
  number  = "nr 11",
  pages   = "67--71",
  year    = "2018",
}