@article{Górny:2008,
  author  = "K. Górny",
  title   = "Termin kontroli towarów w Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)",
  journal = "Monitor Prawniczy",
  number  = "nr 11",
  pages   = "45--50",
  year    = "2008",
}