@article{Górny:2009,
  author  = "K. Górny",
  title   = "Problem błędnego przetłumaczenia art. 3 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)",
  journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "25--30",
  year    = "2009",
}