@article{Górny:2011,
  author  = "K. Górny",
  title   = "Zakres zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - krótkie uwagi praktyczne",
  journal = "Prawo w Transporcie",
  number  = "nr 3",
  pages   = "22--24",
  year    = "2011",
}