@article{Górny:2011,
  author  = "K. Górny",
  title   = "¬ródła obowi±zków stron w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zarys problematyki",
  journal = "Prawo w Transporcie",
  number  = "nr 4",
  pages   = "18--21",
  year    = "2011",
}