@article{Kiejzik:2018,
  author  = "L. Kiejzik and B. Husak",
  title   = "N.A. Bierdiajewa i S.N. Bułgakowa marksizm krytyczny - nowe fakty",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "R. 27",
  number  = "Nr 4 (108)",
  pages   = "373--387",
  year    = "2018",
}