@article{Zawodniak:2018,
  author  = "J. Zawodniak and M. Kruk",
  title   = "Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego",
  journal = "Applied Linguistics Papers",
  volume  = "vol. 25",
  number  = "nr 3",
  pages   = "149--163",
  year    = "2018",
}