@article{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Leksyka związana z rodziną w poezji religijnej polskiego oświecenia",
  journal = "Poznańskie Spotkania Językoznawcze",
  volume  = "34",
  pages   = "71--84",
  year    = "2017",
}