@article{Dalecka:2018,
  author  = "M. Dalecka",
  title   = "Zróżnicowanie somatyczne i typologiczne studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4",
  pages   = "105--111",
  year    = "2018",
}