@article{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Status nauki wychodzącej z subiektywności i intencjonalności - refleksje (fenomenologie jako teoretyczna ariergarda podmiotu a problem naukowości analiz)",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 44",
  number  = "nr 2",
  pages   = "53--68",
  year    = "2018",
}