@article{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = "Od "rynku pracodawcy" do "rynku pracownika" - zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym",
  journal = "Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "199--208",
  year    = "2018",
}