@article{Zielińska:2017,
  author  = "M. Zielińska",
  title   = "Praca podczas studiów i jej wpływ na zmianę w rolach społecznych studenta uniwersytetu : Zarys problematyki",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica",
  number  = "nr 62",
  pages   = "11--29",
  year    = "2017",
}