@article{Wysokowski:2005,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Drogownictwo i mostownictwo w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku : [wykład inauguracyjny]",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 9",
  pages   = "4--9",
  year    = "2005",
}