@article{Barnowska:2018,
  author  = "B. Barnowska and S. Saniuk",
  title   = "Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych",
  journal = "Marketing i Rynek",
  number  = "nr 12",
  pages   = "4--16",
  year    = "2018",
}