@article{Bielniak:2018,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Polski epizod Aleksandra Wertyńskiego",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "XXIII/3",
  pages   = "7--18",
  year    = "2018",
}