@article{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title   = "Wskaźniki budowy ciała seniorów",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 4",
  pages   = "31--38",
  year    = "2018",
}