@article{Asienkiewicz:2018,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Grzesiak and D. Worchacz",
  title   = "Charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna policjantów w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 4 ",
  pages   = "39--48",
  year    = "2018",
}