@article{Hes:2018,
  author  = "B. Hes",
  title   = "Charakterystyka somatyczna i motoryczna uczniów pierwszych klas sportowych o profilu akrobatyka sportowa",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 4",
  pages   = "69--78",
  year    = "2018",
}