@article{Nowacka-Chiari:2018,
  author  = "E. Nowacka-Chiari and R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Skorupka",
  title   = "Skład ciała seniorek z odnotowaną sarkopenią",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 40",
  pages   = "79--86",
  year    = "2018",
}