@article{Vrublevskiy:2018,
  author  = "E. Vrublevskiy and R. Asienkiewicz",
  title   = "Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne młodzieży akademickiej (ujęcie relatywne)",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 4",
  pages   = "105--114",
  year    = "2018",
}