@article{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Algorytmy vs prawo - uważaj, jak się uczysz!",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "127--135",
  year    = "2018",
}