@article{Narkiewicz-Niedbalec:2018,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Trzecie seminarium metodolgiczne poświęcone pamięci Profesora Edwarda Hajduka - sprawozdanie",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 5",
  pages   = "203--212",
  year    = "2018",
}