@article{Błaszczyk:2018,
  author  = "M. Błaszczyk",
  title   = "Rola przestrzeni międzyludzkiej w życiu Peng Ming-mina. Recenzja książki "A taste of Freedom. Memoris of a Taiwanese Independence Leader".",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 5",
  pages   = "213--217",
  year    = "2018",
}