@article{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title   = "Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece",
  journal = "Zarządzanie Biblioteką",
  number  = "1 (9)",
  pages   = "28--36",
  year    = "2017",
}