@article{Jasik-Pyzdrowska:2018,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska and I. Bonikowska",
  title   = "Koszty leczenia i prewencji cukrzycy",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias",
  volume  = "XII",
  pages   = "77--87",
  year    = "2018",
}