@article{Bonikowska:2018,
  author  = "I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska and E. Nowacka-Chiari",
  title   = "Aktywność fizyczna osób po przeszczepieniu narządu",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias",
  volume  = "XII",
  pages   = "89--101",
  year    = "2018",
}