@article{Maciejewska:2018,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Realizacja prawa do pracy osób niepełnosprawnych",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "T. 19",
  number  = "z. 9, cz. 2",
  pages   = "171--183",
  year    = "2018",
}