@article{Wysokowski:2000,
  author  = "A. Wysokowski and W. Rowińska and A. Adesiyun and A. Czerepak",
  title   = "Awaria przepustu wynikająca z braków zarządzania i utrzymania drogi",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 7",
  pages   = "222--223",
  year    = "2000",
}