@article{Dudek:2018,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Status Wołochów w jedenstowiecznym Bizancjum (wg "Rad" Kekaumena)",
  journal = "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia",
  volume  = "XXV",
  pages   = "31--52",
  year    = "2018",
}