@article{Bartosiak:2018,
  author  = "K. Bartosiak",
  title   = "Między filozofią a literaturą: Simone de Beauvoir koncepcja powieści metafizycznej",
  journal = "Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne : O egzystencji. Między filozofią i literaturą",
  volume  = "XXXI",
  number  = "nr 2",
  pages   = "101--124```",
  year    = "2018",
}