@article{Benyskiewicz:2018,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Malachiasz Kramski, komendarz kościoła w Nowym Kramsku (przeł. XVI i XVIII w.)",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "t. 20",
  pages   = "71--92",
  year    = "2018",
}