@article{Kowalski:2019,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Uwagi o karnoprawnych kwalifikacjach wystawienia faktury w sposób nierzetelny",
  journal = "Państwo i Prawo",
  number  = "nr 2",
  pages   = "87--102",
  year    = "2019",
}