@article{DzikuŠ:2019,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title   = "Ekonomiczne determinanty ograniczenia emisji benzo[a]pirenu na obszarze Žrodkowego Nadodrza",
  journal = "Przemys│ Chemiczny",
  volume  = "T. 98",
  number  = "nr 4",
  pages   = "600--603",
  year    = "2019",
}