@article{Dudek:2019,
  author  = "J. Dudek and M. Wilczyński",
  title   = "Imperialne multi-kulti",
  journal = "Pomocnik Historyczny - Polityka : Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo",
  number  = "nr 1",
  pages   = "64--68",
  year    = "2019",
}