@article{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and S. Kania and K. Gabała-Wdowiak and A. Żybort",
  title   = "Cyberzagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży - podszeptywacze używek",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 5-6",
  pages   = "10--14",
  year    = "2018",
}