@article{Baron-Polańczyk:2018,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT - w opini uczniów i nauczycieli (raport z badań)",
  journal = "Ruch Pedagogiczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "55--71",
  year    = "2018",
}