@article{Stankiewicz:2018,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title   = "Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku)",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
  volume  = "T. 19",
  number  = "z. 12, cz. 2",
  pages   = "203--217",
  year    = "2018",
}