@article{Dudek:2019,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Chazarowie : zapomniani alianci zapomnianego imperium",
  journal = "Pomocnik Historyczny - Polityka : Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo",
  number  = "nr 1",
  pages   = "62--63",
  year    = "2019",
}