@article{Zimniak:2018,
  author  = "P. Zimniak",
  title   = "I wojna światowa jako uraz długiego trwania w wybranych "układach komunikacyjnych" społeczeństw (post)traumatycznych",
  journal = "Studia Niemcoznawcze",
  volume  = "t. LXII",
  pages   = "41--61",
  year    = "2018",
}