@article{Kowalski:2018,
  author  = "M. Kowalski and S. Kania",
  title   = "Profilaktyka cyberzagrożeń - przegląd i ocena propozycji",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 4",
  pages   = "14--18",
  year    = "2018",
}