@article{Porycka:2016,
  author  = "A. Porycka and M. Kowalski",
  title   = "Wiedza żywieniowa elementem programów edukacji zdrowotnej realizowanych z udziałem młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 5-6",
  pages   = "45--50",
  year    = "2016",
}